Instalaţiile de semnalizare şi iluminare ale unui autovehicul trebuie:

By | June 23, 2017

Instalaţiile de semnalizare şi iluminare ale unui autovehicul trebuie:

A. să funcţioneze doar pe timp de noapte;
B. să corespundă condiţiilor tehnice impuse şi să fie omologate de către autoritatea competentă;
C. să nu fie folosite în mediul urban.

EXPLICATIE INTREBARE

Instalaţiile de semnalizare şi iluminare ale unui autovehicul / tractor agricol sau forestier trebuie să corespundă condiţiilor tehnice impuse şi să fie omologate de către autoritatea competentă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *