Cui îi revine obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectării periodicităţii acestora?

By | September 4, 2020

Cui îi revine obligaţia efectuării inspecţiilor tehnice periodice, precum şi a respectării periodicităţii acestora?

A. unităţilor service;
B. deţinătorului legal al autovehiculului;
C. Registrului Auto Român.

EXPLICATIE INTREBARE

Pentru a fi menținute în circulație, vehiculele înmatriculate se supun inspecției tehnice periodice. Deținătorul legal (proprietarul) al unui vehicul este obligat să efectueze inspecția tehnică periodica (ITP) și să respecte perioada la care inspecția se efectuează.

Inspecția tehnică periodică se efectuează în stații autorizate, conform legislației în vigoare. Pentru autovehicule înspectia tehnică periodică se efectuează la diferite intervale de timp în funcție de tipul de autovehicul, de exemplu la autovehiculele din categoria B inspecția tehnica periodică se repetă din doi în doi ani iar la remorci din trei în trei ani.

Termenul de valabilitate al inspecției tehnice periodice se regăsește în anexa certificatului de înmatriculare.

Răspunsul corect este: B

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *